DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Meziricko

Sledování občanů

Vítejte na stránce obecmeziricko.wbs.cz v sekci Sledování občanů

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

   Lež má krátké nohy nikam nedojde 

Byla jednou jedna obec ve které bylo zvoleno zastupitelstvo a potom i představitelé obce. V návalu úřední moci , která jim byla dána se začaly dít věci, které málo kdo pochopí. 

Jednoho dne bylo oznámeno zastupiteli obce občanovi obce, že byl rok sledován a protože se to představitelům obce zřejmě hodilo napsaly dopis ve kterém, žádají aby byl  občan odvolán z výboru honebního společenstva. Rozhodnutí, které učinily zástupkyně obce bez rozhodnutí zastupitelsva. Toto bylo informováno až po odeslání dopisu. Nutno podotknout , že uvedená obec nemá v honebním společenstvu žádný majektový podíl a tudíž nemůže mít ani svého zástupce. Obec byla na základě řádného schválení zastupitesltvem k honebnímu společenstvu přičleněna v roce 2008.  Člen zastupitelstva byl do HS zvolen jako zástupce vlastníků nikoli za obec. 

Představitelky obce napsaly ,, Na základě zjištěných skutečností , že člen výboru HS ........ se neúčastní schůzí a tudíž neposkytuje žádné informace o činnosti HS navrhujeme aby obec Meziříčko  zastupovala  ......... člen zastupitelstva.  Tento dopis podepsaly a opatřily razítkem obce.

-  Informace    jak již uvedeno  majetek obce (polnisti a lesy) přičleněny v roce 2008 do honebního společenstva. a obec nemá v HS žádného zástupce. Přičlenění pozemku bylo scháleno zastupitelstvem obce  za finanční náhradu a obec nemá hlasovací právo v záležitostech Honebního společenstva. 

- Zástupce obce musí delegovat do právnických osob kde má obec majetkovou účast zastupitelstvo, které musí věc projednat a schválit usnesením nikoli pouhým rozhodnutím představitelek obce a následným oznámením na veřejné schůzi. 

JAk je možné , že byl zvolen tento postup to musí každý zhodnotit sám. 

      Když se občan zastupitel ohradil proti tomuto postupu bylo mu emailovou korespondencí sděleno ,, Takže rok 2019 jsme sledovali tvoji spolpráci s HS .... a bohužel nenastala z tvé strany náprava . 

Informace. Proč někdo sledoval soukromí druhého, když obec nemá v HS žádného zástupce ani nemůže, nemá majetkovou účast. Proč byl někdo rok sledován , bylo tedy vedeno nějaké řízení, které dle pravidel zákonnosti přímo nařizuje právo vyjádřit se účastníkovi tohoto řízení ve věci. 

Když se občan odvážil zeptat proč byl sledován, proč bylo vedeno řízení a proč nebyl osloven k vyjádření, dostává se mu odpovědi byly jsme požádány HS. PO dotazu na HS a to i písemném na který nikdo nereagoval , bylo sděleno ústně, že nikdo z HS o nic nežádal, že naopak HS byla oslovena ze strany obce k tomu aby byly podniknuty některé kroky.

informace Ačkoli byl na vedení obce i vedení HS zaslán dopis k vyjádření do současné doby nebyly poskytnuty žádné objasňující podklady. 

Když se občan ohradil proti zveřejnění osobních údajů  po půl roce se mu dostalo omluvy, kde na stránce a půl jsou uvedeny fabulační informace , které ve své podstatě nic neříkají. Opět tvrzení byly jsme požádány , byly jsme osloveny. 

Občan se s tímto nespokojil opět zaslal žádost o vyjádření . Odpověď žádné řízení jsme nevedly , žádný spis není , dopis který jsme odeslaly na HS nemáme není veden ve spisové službě. Odvolací orgán dle zákona 106/1999 Sb. toto tvrzení obce pokládá za správné a odvolání proti podání informací zamítá a v podstatě schlaluje nevedení spisové služby. 

Občan by rád věděl, proč se tak stalo, proč bylo takto postupováno a ve své podstatě by byl spokojen s omluvou za nezákonné jednání představitelů obce jako předposlední možnost k nápravě žádá o vyjádření jednání ,které vedly představitelky obce k tomuto postupu  a vysvetlení proč bylo zasahováno do soukromí občana. Za vyřešení všeho by občanovi postačila veřejná omluva . Bohužel ani po 49 dnech od odeslání žádosti není ze strany představitelek obce žádná reakce. Nastalo úplné ignorativní chování k žádostem.  Tedy na řadě je ta poslední možnost, činím ji nerad ale bohužel musím, odesílám žádost na MVČR aby provedl dohled nad postupem  představitelek obce v dané věci. 

Po roce sledování, nemožnosti se k věci jako účastník, po rádobyomluvě za zveřejnění osobních ůdaju a po roce a půl žádostí osobních, dle zákona o obcích a dle zákona 106/1999 Sb. nemám do současné doby 10.8.2021 žádnou informaci, nebyly mi poskytnuty žádné podklady i když na vše mám jako účastník řízení plné právo.   Nezbývvá nic jiného než zhodnotit , že řízení bylo protizákoné, z hlediska lidského neetické a křivé.  Neboť na soukromí má každy výhradní právo a soukromí může být narušeno pouze v mezích zákona. Bohužel  toto v tomto případě nenastalo. 

I listina základních práv a svobod s jasně definuje nedoktnutelnost sooby a jejího soukromí. 

Čl. 7

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Samozřejmě po provedeném dozoru budu zde informovat o výsledku a rovněž tak budou zveřejněny dokumenty týkající se řízení. 

 

Každy ať si sám určí zda se jedná o fikci nebo skutečnost.